Welkom
aGJ Nieuws
aGJ Agenda
Warmte Info
Stichting Actie Giga Joule
Deelnemer Actie Giga Joule
Veel gestelde vragen (faq)
Downloads
Links naar andere relevante sites

Warmte-tarief, nmda !

De belofte

Oude Remu-folders spraken van:
"Niet zomaar Warmte; Extra Comfort, voor hetzelfde geld"
"Deze warmtevoorziening is niet duurder dan verwarmen met gas"

In officiele stukken wordt gesproken over het zogenaamde niet-meer-dan-anders-principe (nmda).

In elk geval is op zijn minst de verwachting gewekt dat de kosten van verwarming, warm water en koken niet hoger zouden zijn dan in de situatie waarbij de woningen in Houten-Zuid (binnen de Vijfwal) voorzien zouden zijn van een eigen gas-aansluiting en een eigen HR-ketel en een gaskookplaat.

Onderzoek

Onderzoek in opdracht van de gemeente Houten door het adviesbureau Viac heeft echter aangetoont dat de warmte-kosten zo'n 10% hoger uitpakken. En dan zijn de berekeningen in het Viac-rapport naar onze mening nog aan de conservatieve kant!

Eneco / EnergieNed

Volgens een recente folder geldt voor de warmte-tarieven hetvolgende:
Elk jaar wordt door EnergieNed een uitwerking van het nmda-principe als adviestarief gepubliceerd. Dit adviestarief is gebaseerd op praktijkcijfers uit een vergelijking tussen een representatief aantal gaswoningen en woningen die over een warmteaansluiting beschikken. Eneco Energie past dit adviestarief in beginsel toe op haar warmtetarieven. ... Het variabele deel van de warmteprijs is dus iets lager dan het adviestarief." "De regio Utrecht verschilt in het standaard vastrechttarief ...Ook geldt in Utrecht een gewenningskorting."

Kanttekeningen

De belangrijkste kanttekening bij het bovenstaande (ook volgens het Viac-rapport) is dat er een zeer groot verschil is tussen het in de praktijk gemeten energieverbuik in de warmte- versus gaswoningen en theoretische berekeningen. Bij die berekeningen wordt dan uitgegaan van onder andere het rendement van een HR-ketel en de energiewaarde van aardgas. Voor het genoemde verschil is geen valide onderbouwing. Dit leidt ons inziens o.a. tot de conclusie dat het jaarlijkse onderzoek van EnergieNed niet representatief is (in elk geval niet voor de situatie in Houten-Zuid). Het bijbehorende tariefadvies is dan ook niet in lijn met de eerdere belofte dat warmte-levering niet duurder zou zijn dan warmte-voorziening o.b.v. gas.

Schade

Een 10% te hoog tarief betekent dat elk huishouden jaarlijks zo'n 100 à 150 euro teveel betaalt. Voor de huidige 2.400 huishoudens binnen de Vijwal is dat over de afgelopen jaren samen een bedrag van meer dan 1 miljoen euro teveel!

Meer info

Voor de liefhebbers valt er in via de rubrieken downloads en links nog het nodige meeer te lezen over deze complexe materie.

Actie Giga Joule

Inmiddels is de Stichting ACtie Giga Joule opgericht en een advocaat in de arm genomen. Deze actie wordt (ook financieel) ondersteund door de gemeente Houten en enkele bedrijven/instellingen.

Trefwoorden voor deze site zijn:
Stadsverwarming, Verwarming, Warmte, Actie Giga Joule versus Eneco Hoger Beroep, Wet, Warmtewet 29048 29.048, Consultatie, Voorhang, Nahang, Stuiten, Warmtebesluit (AMvB), Warmteregeling (MR), Tweede Kamer, Eerste Kamer, Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB, Ten Hoopen Samsom stellen regels omtrent levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet), Petitie, Gaswet, WarmteForum, Forum, WarmteDistributie, HR CV-Ketel, WarmteWisselaar, Doorstroomtoestel, Rendement, Rendementsmethode, Marktwaardemethode, Multiplicatief wegen, Regressie, Gas, Aardgas Equivalent, M3, Gaspariteit, Afwijking oude gasmeters balgenmeter vijf procent, Stichting Actie Giga Joule, aGJ, GJ, aGJ deelnemer, NMDA, niet-meer-dan-anders, Staatsblad 1993-24, NEN 5128:2004, Boiler Efficiency Directive, Gemeente Houten, Houten-Zuid Vinex, Vijfwal, Almere, Stichting Niet Meer Dan, Tilburg, Breda Haagse Beemden, Stichting WETEN2002, Elektrisch Koken, Inductie, Keramisch, Halogeen, Vastrecht, Rechtbank Rechtszaak Rechtszitting Dagvaarding Conclusie van Antwoord Repliek Dupliek Nadere Conclusie Pleitnota, Eneco, Nuon, Essent, EnergieNed, TariefAdvies, SenterNovem, Viac, Haskoning, TNO, Rekenkamer, consumentenautoriteit, NMa DTe, Mededingingswet, Woekerwinsten, WoekerWarmte, Monopolie, Monopolist, Vrije markt, Gedwongen winkelnering, Energy Magazine, VV+, Vereniging Eigen Huis, BewonersVereniging, Bewoners Vereniging Leebrug, BVL, Loerik, Loericker Stee, Stichtse Warande, Schonauwen, de Hoon, Castellum, Rob Louwerse, drs R. Louwerse MBA, Ronald Hogetoorn, Liesbeth Nuse, Paul Soesbergen, Raymond Siebe, Harry van Zijl, Henk Heiner, Martin van der Jagt, Guusje ter Horst, PvdA, Jan ten Hoopen, CDA, Diederik Samsom, PvdA, mr M.R. Ruygvoorn, Van Benthem & Keulen N.V., mr. drs Erik Olof, Steijnen Olof & Stelling, mr. H.C.A. de Groot, mr. M.W.F. Oosterhuis, mr. D.C. Elzinga, Loyens Loeff, mr. J.A.A. Oomens, Teus van Eck, De Wit, Travesari, Paul Vink, Warmtepomp, Windmolen, Actiecomité AR/Veerwagenweg, UWind, Warmtewet, Stadsverwarming, NMDA, Eneco, Heilige Koe, Melkkoe, Tarief Stadsverwarming voor Dummies, Eneco Warmte BV, rechtszaak, zitting, pleidooi, RTV Utrecht U Vandaag, RTL Nieuws, NOS Journaal